Секретаријат

Во рамките на Националната Комисија функционира Секретаријат основан во 2003 година, како извршно тело на Националната Комисија. Во Секретаријатот членуваат претставници од меѓународни организации, здруженија на граѓани и експерти од владини институции.

Членови на Секретаријатот:

 • Министерство за внатрешни работи – Единица за трговија со луѓе и криумчарење мигранти
 • Министерство за труд и социјална политика – Национален механизам за упатување
 • Меѓународна организација за миграции (IOM)
 • Организација за безбедност и соработка во Европа (OSCE) - Мисија на ОБСЕ во Скопје
 • Меѓународниот центар за развој на миграциски политики (ICMPD)
 • Германско друштво за меѓународна соработка (GIZ)
 • Детски фонд на Обединетите нации (UNICEF)
 • MARRI
 • Амбасадата на САД во Македонија
 • НВО „Отворена порта - Ла страда Македонија“
 • НВО „За Среќно детство“
 • НВО „Семпер“
 • НВО „Езерка“-Струга“
 • Црвен крст на Република Македонија.