Прес конференции / објави

МАРРИ мрежа во борбата против трговија со луѓе


МВР и НВО секторот во одбезежување на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 Октомври


Одбележување на неделата за борба против трговија со луѓе од 02-10 декември 2011


Таргетрањето на побарувачката како опција за успешна борба против трговијата со луѓе - конференција организирана од Шведската амбасада во Македонија

Во Битола годинава нема жртви на трговија со луѓе